نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

قیمت این پروژه 3000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) مژگان میرزایی دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر Email: Mojgan_11884@yahoo.

com امیر بسطامی نیا دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد چکیده گردشگري از آنجا كه در اقتصاد بازار بر پايه تجارت آزاد قادر به تعديل اقتصادي فضاهاي سرزميني مي باشد و با توجه به آثار اقتصادي حاصل از اين فعاليت در توسعه منطقه اي، پيرامون افزايش فرصت هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و توزيع درآمد در سطوح طبقاتي به ايفاي نقش مي پردازد.

شناسايي و معرفي ويژگيها، جذابيتها و توانايهاي بالقوه و بالفعل توسعه فعاليتهاي گردشگري و طبيعت گردي در درون و پيرامون منطقه نمونه گردشگري کوه گل از اركان اساسي توسعه گردشگري در منطقه بوده و معياري براي تعيين ظرفيت پذيرش گردشگران، برنامه ريزي توسعة بازار و مديريت بازاريابي است.

جاذبه هاي گردشگري با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن، درجة اعتبار و سنديت، ارتباط و مجاورت با ساير جاذبه ها و در دسترس بودن، زنده بودن و موقعيت استقرار، داراي اهميت و درجة كشش پذيري متفاوتي هستند كه مي توانند انگيزة سفر را براي گردشگران تقويت كند.

هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری در منطقه گردشگری کوه گل و چشمه میشی واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد به منظور برنامه ریزی و مدیریت مورد نیاز جهت حفاظت از منطقه برای مقاصد گردشگری است.

کلمات کلیدی: گردشگری، قابلیت، محدودیت، منطقه گردشگری کوه گل و چشمه میشی Scrutiny of the capabilities and limitations of tourism (case study: Kooh Gol and Cheshmeh Mishi region in Kokiluye Boyer Ahmad province) Mojgan, Mirzaei Phd student in environmental science, Malayer University Email: mojgan_11884@yahoo.

com Amir, Bastaminia Phd student in geography and urban planning, Yazd University Abstract Tourism in a market economy is based on free trade to economic adjustment in a land space.

Tourism is caused increase of economic opportunities for employment and income distribution in class levels.

Identification of features and the ability of potential and actual attraction in Kooh Gol region are Principles to the development of tourism in the region and are criteria for the admission of tourists, Planning of market development and marketing management.

Capabilities of tourism are important and can strengthen the incentive travel for tourists.

The purpose of this study is scrutiny of the capabilities and limitations of tourism in Kooh Gol and Cheshmeh Mishi region in Kokiluye Boyer Ahmad province to planning and management of region for conservation.

Key words: ecotourism, capability, limitation, Kooh Gol and Cheshmeh Mishi region. برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات