نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia)

قیمت این پروژه 103000

پنج شنبه 8 اسفند 1398

مدیر

مدیر

در این مجموعه آموزشی سعی شده است به ساده ترین شکل ممکن شما را با مثال های کاربردی با بخش های مختلف نرم افزار قدرتمند کتیا ( catia ) آشنا کنیم و به صورت کامل آموزش دهیم.

این آموزش شامل فیلم های آموزشی 1- ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا در این قسمت مثالی از نرم افزار کتیا را خواهیم داشت.

در میان نرم افزارهای طراحی مکانیکی نرم افزاری مانند کتیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است، یکی از اهداف ایجاد کتیا حرکت به سوی تعریف دیجیتالی محصول و ایجاد نمونه های سه بعدی مجازی از آن هاست با دیدن و تمرین کردن این مثال شما با یک سری از دستورات کاربردی کتیا به خوبی آشنا خواهید شد که می توانید استفاده لازم را ببرید.

2- ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا نتایج دوره: آشنایی با محیط های part design و generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون: profile constraint operation workbenches sketch based features transformation features wireframe و...

آشنایی با دستوراتی مثل: profile shaft circle project helix slot circular pattern 3- ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا نتایج دوره: آشنایی با محیط های part design و generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون: profile constraint operation workbenches sketch based features dress-up features surface volumes و...

آشنایی با دستوراتی همانند: line profile corner pad draft angle quick trim sweep close surface shaft و...

توانایی طراحی و ترسیم چوب لباسی .

4- ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا نتایج دوره: آشنایی با محیط های part design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون: profile constraint operation workbenches sketch based features view transformation features و...

آشنایی با دستوراتی همانند: quick trim line shaft groove mirror three point arc corner swap visible space project 3d elements scale pocket circular pattern و...

توانایی طراحی و ترسیم لاستیک ماشین .

5- ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا آشنایی با محیط های generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون: profile constraint operation workbenches و...

آشنایی با دستوراتی همانند: quick trim line profile sweep cylinder sphere edge fillet volume extrude circular pattern و...

توانایی طراحی و ترسیم شیرآب .

انجام یک مثال کاربردی از نرم افزار کتیا 6- ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا نتایج دوره: آشنایی با محیط های part design و generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون: profile constraint operation workbenches surface operations dress-up features و...

آشنایی با دستوراتی همانند: arc line revolve conic mirror sweep extract symmetry join close surface و... توانایی طراحی و ترسیم گوشی تلفن . انجام یک مثال کاربردی از نرم افزار کتیا 7- مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا امیدوارم مطالبی که تا به حال منتشر کردیم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. در این ویدیو قصد داریم در نرم افزار قدرتمند کتیا مثال جالبی از فرمول نویسی در کتیا ارایه دهیم. فرمول نویسی در کتیا مبحث جالب و پیچیده ای می باشد که در این جلسه یک مثال برای شما در نظر گرفته ایم و امیدوارم در آینده نزدیک مثال های دیگری برای شما عزیزان انجام دهم. امیدوارم ویدیویی آموزشی برای شما دوستان عزیز مفید واقع شده باشد و استفاده لازم را ببرید 8- ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا نتایج این دوره: آشنایی با محیط های part designو generative shape design و sketcherاز نرم افزار کتیا. آشنایی با نوار ابزارهایی همچون: workbenches profile constraint volumes wireframe surface operations replication و ... آشنایی با دستوراتی مثل: circle geometrical set constraint exit workbenche volume extrude plane rectangle remove add sweep extrapolate split shape fillet rotate translate revolve close surface circular pattern و... توانایی طراحی و ترسیم میل لنگ ماشین . انجام یک مثال کاربردی از نرم افزار کتیا 9- ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا امیدوارم مطالبی که تا به حال منتشر کردیم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. در این ویدیو قصد داریم در نرم افزار قدرتمند کتیا شروع به طراحی و ترسیم یک توپ فوتبال در محیط های generative shape design و sketcher کنیم. خلاصه ای از مراحل ساخت را در زیر برای شما بزرگواران شرح می دهم . در ادامه شما می توانید ویدیو آموزشی طراحی و ترسیم این توپ فوتبال را دریافت نمایید. برای ترسیم توپ فوتبال باید وارد محیط generative shape design از نرم افزار کتیا می شویم. سپس پس از انتخاب صفحه کاری وارد محیط دو بعدی نرم افزار می شویم و مقطع ابتدایی را رسم می کنیم. در مرحله بعد وارد محیط generative shape design شده و صفحه کاری دیگر را انتخاب کرده و مجددا وارد محیط دو بعدی می شویم. در مرحله بعد مجددا وارد محیط generative shape design شده و سپس بقیه مراحل ترسیم را انجام می دهیم. 10- ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا خلاصه ای از مراحل ساخت را در زیر برای شما دوستان عزیز شرح می دهم . در ادامه شما می توانید ویدیو آموزشی طراحی و ترسیم انبردست را دریافت نمایید. برای ترسیم انبردست باید وارد محیط part design از نرم افزار کتیا می شویم. در محیط دوبعدی و سه بعدی قطعات مربوط به انبردست را رسم می کنیم و فایل های آنها را ذخیره می نماییم. سپس در محیط assembly design با استفاده از دستورات این محیط قطعات را با هم مونتاژ می نماییم. در مرحله بعد مجددا وارد محیط generative shape design شده و بقیه مراحل ترسیم قطعه را انجام می دهیم. 11- ترسیم آج در نرم افزار کتیا در این ویدیو تصمیم داریم طریقه ترسیم آج زنی در کتیا و در محیط های part design و generative shape design و sketcher انجام دهیم. خلاصه ای از مراحل ساخت را در زیر برای شما دوستان گرامی شرح می دهم . در ادامه شما می توانید ویدیو آموزشی طراحی و ترسیم این آج زنی را دانلود نمایید. برای ترسیم آج زنی باید وارد محیط generative shape design از نرم افزار کتیا می شویم. سپس پس از انتخاب صفحه کاری وارد محیط دو بعدی نرم افزار می شویم و مقطع دایره ای را رسم می کنیم. در مرحله بعد وارد محیط generative shape design شده و آنرا حجم می دهیم. سپس با استفاده از دستور helix یک مارپیچ روی استوانه ترسیم می کنیم. سپس مقطعی که بصورت آج بود را رسم می کنیم. در مراحل بعد در محیط های نام برده شده تمامی جزییات ترسیم را انجام می دهیم. 12- ترسیم راکت تنیس با نرم افزار قدرتمند کتیا برای این ترسیم وارد محیط generative shap design می شویم. در این طراحی که به صورت کاملا تصویری و گام به گام برای شما عزیزان تهیه شده است با دستورات زیر آشنا خواهید شد. ellipse؛ three point arc؛ parallel through point؛ project؛ offset frome plane؛ sweep؛ fill؛ symmetry؛ edge fillet؛ multi section surface؛ join؛ trim؛ geometrical set؛ volume sweep؛ rectangular pattern؛ split. علاوه بر اینکه به معرفی دستورات فوق می پردازیم همراه با شما به بررسی وظایف آنها و همچنین چگونگی کارکردن با آنها می پردازیم. در این مثال کاربردی کاملا با نوار ابزارهای مختلفی که در محیط generative shap design وجود دارد آشنا خواهید شد و چگونگی عملکرد و نحوه کار با آنها را آموزش خواهیم داد. برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات